Prohlášení kapely

Členové skupiny ExARGEMA se distancují od všech příspěvků, které se, v dobrém či ve zlém, snaží propagovat tuto skupinu na diskusních fórech jiných skupin a jednotlivců. Skupina nedala k tomuto kroku souhlas a ani nikoho k tomuto kroku nenabádala. Považujeme jakékoliv podobné kroky za snahu znepřátelit fanoušky a poškodit kredit nás samotných. Vyzýváme své příznivce, aby nenapadali a neuráželi členy skupiny Argema, totéž žádáme od fanoušků druhé strany. Dále žádáme, aby kdokoliv, kdo má cokoliv k naší skupině, toto vyjadřil výhradně v našem fóru. Po nedobrých zkušenostech souhlasíme s tím, aby webmasteři mazali jakékoliv příspěvky týkající se naší skupiny. Domníváme se, že jen tímto způsobem je možné zamezit dalším útokům proti oběma stranám.

Skupina ExARGEMA nemá v úmyslu s nikým soupeřit, ani nikomu nic dokazovat. Proto žádáme naše nepřátele, aby nám přestali toto neustále podsouvat. Skupina čerpá výhradně z vlastní historie a tvorby z období před r. 1989.

Všeobecné podmínky pro užívání Návštěvní knihy skupiny

1.Uživatelé účastnící se diskuse jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.

2.Účastníci diskuze jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů hraničící s pomluvou a jiných projevů, které jsou v rozporu se zákonem na ochranu osobnosti.

3.Uživatelé jsou povinni v rámci diskuse dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmějí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.

4.Příspěvky v diskusi dále nesmějí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

5.Přezdívky v diskusi nesmějí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

6.Uživatelé nesmějí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

7.Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

8.Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

9.Porušením těchto zásad, především dle článku 2 se uživatel vystavuje možnému postihu dle platných zákonů ČR.
5.6.2010

Zpět do sekce O nás